Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 07.08.2018r.

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. § 1 Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013...

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 25.07.2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach...

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17.07.2018r.

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17.07.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. § 1 Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017...

Zarządzenie NR 30/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 lipca 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 lipca 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o...

Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 10 lipca 2018r

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 28/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 10 lipca 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o...

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 29 czerwca 2018r

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 27/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 29 czerwca 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach...