Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 marca 2018 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 marca 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o...

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 lutego 2018 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 lutego 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia...