Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 maja 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 25/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 maja 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach...

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. § 1 Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z...

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 22 maja 2018 roku

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. § 1 Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z...

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 16 maja 2018 roku

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. § 1 Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z...