Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A P R O S Z E N I E

Pniewy, dnia 31.03.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 3.1. uchwalenia...

Meble dla podopiecznych GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc dla swoich podopiecznych. Poszukujemy używanych mebli kuchennych, wersalek i łóżek. Meble trafią do najbardziej potrzebujących podopiecznych GOPS. Prosimy o rozpropagowanie wśród mieszkańców. Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy...

Zaproszenie

Pniewy, dnia 10.03.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych...

Z A P R O S Z E N I E

Pniewy, dnia 02.02.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r. /piątek/ o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania...

OBWIESZCZENIE

Pniewy, dnia 19.01.2017 r. R.Oś.602.3.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję oprzystąpieniu...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pniewy, dnia 20.12.2016r. BGK.6720.02y.2015/2016 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania naśrodowisko Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym...

Z A P R O S Z E N I E

Pniewy, dnia 09.12.2016 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 1530 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania...