Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy.

Pniewy, 2017-03-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień ...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 01.03.2017 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.2.2017 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. Zaproszenie...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 16.02.2017 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.1.2017 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. Zaproszenie...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 09.01.2017 r. Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2017 (2) ……………. ……………. ……………. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania...

Zaproszenie do składania ofert „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6233.7.2016 Pniewy, dnia 20.12.2016 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie...

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6233.6.2016 Pniewy, dnia 20.12.2016 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie...

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu gminy Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.10.2016 Pniewy, 19.12.2016 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu gminy Pniewy. I. Opis przedmiotu...

Zaproszenie do składania ofert „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy oraz zapewnienie im opieki w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 15.12.2016 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.18.2016 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. Zaproszenie...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2017 r.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.9.2016 Pniewy, 14.12.2016 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2017 r. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem...

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu gminy Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.7013.50.2016 Pniewy, 05.12.2016 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu gminy Pniewy. I. Opis przedmiotu...