Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

Pniewy, 2016-03-31 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2016. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Zaproszenie do składania ofert - Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.2.2016 Pniewy, 07.01.2016r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie...

Zaproszenie do składania ofert - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2016 r.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.7013.105.2015 Pniewy, 10.12.2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2016 r. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2015. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Pniewy, 2015-10-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2015. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z...

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: w obrębie Jeziora gm. Pniewy: Nieruchomość niezabudowana, nr ewidencyjny 227 o pow. 0,19 ha, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem: Ls V (lasy) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 64 200,00...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2015 . Nazwa zadania: Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełniniem podbudowy na drodze w kierunku od trasy 50 do Jeziory (Śreniawa).

Pniewy, 2015-08-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2015 . Nazwa zadania: Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełniniem podbudowy na drodze w kierunku od trasy 50 do Jeziory (Śreniawa). Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze w miejscowości Kocerany, Dąbrówka - Daszew, Kolonia Jurki - Przęsławice, Cychry, Kruszew - Wola Pniewska

Pniewy, 2015-08-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze w miejscowości Kocerany, Dąbrówka - Daszew, Kolonia Jurki - Przęsławice, Cychry, Kruszew...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wilczoruda Parcela i Michrów Stefów.

Pniewy, 2015-07-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wilczoruda Parcela i Michrów Stefów. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy...

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Michrowie oraz dokończenie budowy ogrodzenia.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.06.2015 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Michrowie oraz dokończenie budowy ogrodzenia. I. Opis przedmiotu zamówienia Prace...

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Pniewy

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Pniewy Wójt Gminy Pniewy ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są...