Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Dr.721.23.2017MS Pniewy, 16.05.2017r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej na drogach gminy Pniewy.

Pniewy, 2017-05-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej na drogach gminy Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Opracowanie operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pniewy oraz Kruszew na terenie Gminy Pniewy”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.7021.5.2017 Pniewy, dnia 03.04.2017 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Opracowanie operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pniewy oraz...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy.

Pniewy, 2017-03-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień ...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 01.03.2017 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.2.2017 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. Zaproszenie...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 16.02.2017 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.1.2017 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. Zaproszenie...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 09.01.2017 r. Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2017 (2) ……………. ……………. ……………. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania...

Zaproszenie do składania ofert „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6233.7.2016 Pniewy, dnia 20.12.2016 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie...

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2017”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6233.6.2016 Pniewy, dnia 20.12.2016 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie...