Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku

  ASGOK 2019 Pniewy

 

 

Publicznie dostępny wykaz danych

 

Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Inne wnioski

Karty typu B
Decyzje i postanowienia

Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Projekty innych dokumentów

Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Inne raporty

Przeglądy ekologiczne

Koncesje, pozwolenia, zezwolenia

Sprawozdania

Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko

Rejestry

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Mapy akustyczne

Świadectwa

Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Deklaracje środowiskowe

Karty typu H
Zgłoszenia

Karty typu I
Inne dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2011 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Kempiński
Ilość wyświetleń: 5271
24 kwietnia 2020 14:01 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
17 marca 2011 09:50 (Dariusz Kempiński) - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2011 14:50 (Dariusz Kempiński) - Zmiana treści zakładki.