Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Pniewy z dnia 27 września 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 58/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 27 września 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r....

Zarządzenie nr 56/18 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 września 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 września 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r....

Zarządzenie nr 53/18 Wójta Gminy Pniewy z dnia 18 września 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 18 września 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r....

Zarządzenie nr 52/18 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 września 2018r.

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego. §1 Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze...

Zarządzenie nr 51/18 Wójta Gminy Pniewy z dnia 12 września 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 12 września 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r....

Zarządzenie nr 49/18 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 sierpnia 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 sierpień 2018 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych. Na podstawie art.14 ust 2 pkt.5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U....

Zarządzenie nr 48/18 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 sierpnia 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 48/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r....