Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 81.2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie: uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu Publicznego Gimnazjum w Kruszewie według stanu na 31.08.2019r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 19...

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 sierpnia 2019 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 79.2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 sierpnia 2019 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) ora

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78.2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 sierpnia 2019 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) ora