Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 maja 2019r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 42.2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 maja 2019 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach...

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08 kwietnia 2019r.