Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2019 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53.2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2019 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r....

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 11 czerwca 2019r.

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 11 czerwca 2019r. (pobierz)

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 11 czerwca 2019r.

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 11 czerwca 2019r. (pobierz)

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 5 czerwca 2019r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46.2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 05 czerwca 2019 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r....

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 4 czerwca 2019r.

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 4 czerwca 2019r. (pobierz)