Prawo miejscowe (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13.04.2011 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13.04.2011 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatr

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Pniewy z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Pniewy z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pk