Prawo miejscowe (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 49.13 Wójta Gminy Pniewy z dnia 04 października 2013 r. W sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Pniewy w dniu 04 listopada 2013 r..

Zarządzenie Nr 49.13 Wójta Gminy Pniewy z dnia 04 października 2013 r. W sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Pniewy w dniu 04 listopada 2013 r.. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co nas

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Pniewy z dnia 18 września 2013 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pniewy.

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Pniewy z dnia 18 września 2013 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pniewy.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 44/13 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 września 2013 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2013

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 44/13 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 września 2013 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 września 2013 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 września 2013 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Pniewy z dnia 11 września 2013 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. § 1

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Pniewy z dnia 11 września 2013 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójt Gminy Pniewy z dnia 10.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójt Gminy Pniewy z dnia 10.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie nr 40/13 Wójta Gminy Pniewy z dnia 5 września 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

Zarządzenie nr 40/13 Wójta Gminy Pniewy z dnia 5 września 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), rozdziału 6 ustawy z 29 września

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39/13 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2013

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39/13 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego do umowy użyczenia zawartej w dniu 04.07.2013r. pomiędzy Gminą Pniewy a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego do umowy użyczenia zawartej w dniu 04.07.2013r. pomiędzy Gminą Pniewy a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Działając na

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Pniewy z dnia 23 sierpnia 2013 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Pniewy z dnia 23 sierpnia 2013 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia pr