Prawo miejscowe (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Pniewy z dnia 15 października 2014 r. W sprawie : ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym za 01 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Pniewy z dnia 15 października 2014 r. W sprawie : ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym za 01 listopada 2014 r. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarzą

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2014 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2014 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udz

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie: art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst j

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie: art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst je

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/14 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 czerwca 2014 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2014

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/14 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 czerwca 2014 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz ar

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 25 czerwca 2014 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o u

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/14 Wójta Gminy Pniewy z dnia 10 czerwca 2014 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2014

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/14 Wójta Gminy Pniewy z dnia 10 czerwca 2014 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 09 czerwca 2014 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Pniewy z dnia 09 czerwca 2014 r. W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o u