Prawo miejscowe (2015)

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 grudnia 2015 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2015

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 grudnia 2015 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 62/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 15 grudnia 2015 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2015

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 62/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 15 grudnia 2015 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz a

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 60/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 27 listopada 2015 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 938), Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku, Decyzji Wojewody...

ZARZĄDZENIE Nr 59/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2015 roku

W sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku projektu uchwały &nb

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 58/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 października 2015 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 938), Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015 roku, Decyzji Wojewody...

Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 02 listopada 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013.594 j.t.) i art. 130 § 2 Kodeksu Pracy( Dz.U.2014.1502 j.t.) zarządzam co następuje: § 1 Za dzień 26 grudn

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Pniewy z dnia 22 października 2015 r.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia &nbs

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 22 października 2015 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 938), Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku, Decyzji Wojewody...

ZARZĄDZENIE Nr 54/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08 października 2015 r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Gminy Pniewy zarządzonym na dzień 25 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08 października 2015 r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Pniewy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Na postawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marc ...