Prawo miejscowe (2016)

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz a

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 20 grudnia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 20 grudnia 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz a

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 07 grudnia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 06 grudnia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 06 grudnia 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz a

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 22 listopada 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 22 listopada 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz

ZARZĄDZENIE Nr 35/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 04 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 04 listopada 2016 roku W sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku projektu uchwały

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowani

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 października 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 października 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) o

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 września 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 września 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 września 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/16 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 września 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz