Prawo miejscowe (2018)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 24 grudnia 2018 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 80/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 24 grudnia 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) ora

Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o u

Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 grudnia 2018 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 76/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 grudnia 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) ora

Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 listopada 2018 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 73/2018 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 listopada 2018 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) o