Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BOBRY CORAZ WIĘKSZYM ZAGROŻENIEM DLA DOLINY RZEKI JEZIORKI

W przypadku szkód wyrządzonych przez bobry mieszkańcy naszej gminy mogą wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, tel. 48 36-00-860: - o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry. Wzór wniosku o odszkodowanie oraz link do strony RDOŚ, na której znajdują...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Pniewy, dnia 04.12.2015 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015r. /poniedziałek/ o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

INFORMACJA Informuję, że w dniu 07 grudnia 2015 r. o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia: Prace związane z uchwaleniem budżetu Gminy Pniewy na 2016 rok.

Wspólne Posiedzenie Komisji

INFORMACJA Informuję, że Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na Wspólne Posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 02 grudnia 2015r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach. Temat posiedzenia: 1. Prace związane z uchwaleniem budżetu Gminy Pniewy na 2016 rok.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Pniewy, dnia 05.11.2015 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2015r. /poniedziałek/ o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Komunalizacja gruntów

Informacja w załączniku

ARiMR publikuje dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w związku z tegoroczną suszą

Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR, do 30 września 2015 r. na specjalnie przygotowanym przez Agencję formularzu: otw&oacut...

Informacja o posiedzeniu Komisji

INFORMACJA Informuję, że w dniu 11 września 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach o godzinie 15 00 odbędą się posiedzenia następujących Komisji: Budżetu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospod

Zatwierdzenie huraganu, który mial miejsce 28.07.2015

Poniżej zamieszczamy ekspertyzę potwierdzającą wystąpienie huraganu na terenie gminy Pniewy w dniu 28.07.2015. Huragan zostanie zatwierdzony we wnioskach, w krtórych został on zgłoszony łącznie z gradobicem.

Informacja o posiedzeniu Komisji

Informuję, że w dniu 4 września 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędą się posiedzenia następujących Komisji: Rewizyjnej – godz. 1200. Tematem posiedzenia będzie: Kontrola rozbudowy parkingu przy Świetlicy Wiejskiej w Michrowie. Wspólna Komisja - godz. 1400. Temat