Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018 r.

Pniewy, dnia 31.07.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

08 sierpnia 2018 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1   zmieniająca uchwałę budżetową gminy Pniewy na rok 2018,

5.2   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,   

5.3   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody do organu regulacyjnego.

      6. Sprawy różne.

      7. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2018 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Płodzik
Ilość wyświetleń: 102
31 lipca 2018 14:57 Justyna Płodzik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 14:56 Justyna Płodzik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 14:53 Justyna Płodzik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)