Aktualności

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 9 sierpnia 2019 r o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy


Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszamy na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie:

         2.1. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

         2.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

       3. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              /-/ Grzegorz Sowiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2019 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Wojtczak
Ilość wyświetleń: 123
07 sierpnia 2019 14:53 (Renata Wojtczak) - Opublikowanie dokumentu.
07 sierpnia 2019 14:52 (Renata Wojtczak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 sierpnia 2019 14:52 (Renata Wojtczak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)