Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Pniewy o konsultacjach społecznych Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do referatu edukacji pokój nr 11 do dnia 4 listopada 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji 23 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji 4 listopada 2019 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacji:

a) drogą pocztową – Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

b) drogą elektroniczną na adres: edukacja@pniewy.pl

c) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pokój Nr 11.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2019 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Wojtczak
Ilość wyświetleń: 64
23 października 2019 15:18 (Renata Wojtczak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2019 15:17 (Renata Wojtczak) - Opublikowanie dokumentu.
23 października 2019 15:16 (Renata Wojtczak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)