Aktualności

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wójt Gminy Pniewy informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 97/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 23 października 2019r., w dniach od 23 października 2019r. do 4 listopada 2019r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

W czasie trwania konsultacji żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła uwag.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 zostanie przekazany pod obrady Radzie Gminy Pniewy na najbliższej sesji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2019 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Wojtczak
Ilość wyświetleń: 62
06 listopada 2019 08:56 (Renata Wojtczak) - Opublikowanie dokumentu.
06 listopada 2019 08:55 (Renata Wojtczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)