Aktualności

Informacja o XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 14.30

Uprzejmie informuję o XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j.), która odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 1430 w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1.    uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

    4. Zakończenie sesji.

 

                                Przewodniczący Rady Gminy Pniewy

                                      /-/ Grzegorz Sowiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Wojtczak
Ilość wyświetleń: 71
09 września 2020 15:17 (Renata Wojtczak) - Opublikowanie dokumentu.
09 września 2020 15:16 (Renata Wojtczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)