Aktualności

Informacja o XXXVI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informuję o XXXVI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXXII.2020 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 24 sierpnia 2020 r.
  4. Przyjęcie protokołu nr XXXIII.2020 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 3 września 2020 r.
  5. Przyjęcie protokołu nr XXXIV.2020 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2020 r.
  6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  7. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.    uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy,

8.2.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020,

8.3.    wyrażenia pozytywnej opinii Rady Gminy Pniewy dotyczącej budowy budynku gospodarczego na działkach o nr ewidencyjnym 10 i 11, położonych we wsi Przęsławice, gmina Pniewy o łącznej pow. 0,50 ha,

8.4.     wyrażenia pozytywnej opinii Rady Gminy Pniewy dotyczącej budowy budynku gospodarczego na działce o nr ewidencyjnym 109/22, położonej we wsi Natalin, gmina Pniewy o pow. 0,1250 ha.

    9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

   10. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

   11. Zakończenie sesji.

                         Przewodniczący Rady Gminy Pniewy

                                 /-/ Grzegorz Sowiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2020 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Wojtczak
Ilość wyświetleń: 24
20 października 2020 13:54 (Renata Wojtczak) - Opublikowanie dokumentu.
20 października 2020 13:45 (Renata Wojtczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)