Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oczyszczalnie przydomowe

Na przełomie roku 2007/2008 Urząd Gminy Pniewy wykonał dziewięć sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych we wsiach: Dąbrówka (5 szt.), Tomaszówka (3 szt.), Jeziora (1 szt.). W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę firmę „Krzysztof Bobrowski” z Łodzi, która...

Drogi-Dąbrówka

Przejechanie drogą powiatową przez wieś Dabrówka graniczyło z cudem.Na szczęście jest to już historia . Teraz przez wieś biegnie nowo wyremontowana droga. Modernizacji drogi powiatowej nr 34111 Sadków-Dąbrówka na odcinku 1,4 km. dokonał wspólnie Powiat Grójecki z Gminą Pniewy i komitetem społecznym mieszkańców. Powiat dołożył 127...

Inwestycje 2

W Z.O.Z w Pniewach wykonano modernizacje instalacji C.O. polegającej na wymianie kotła centralnego ogrzewania. Nowy kocioł ma zainstalowaną automatykę pogodową. W kotłowni wymieniono również cała instalacje elektryczną. Inwestycja ta pozwoli zmniejszyć koszty centralnego ogrzewania, oraz spać spokojnie ,że w środku zimy piec nie...

Drogi -Wólka Załęska

W miejscowości Wólka Załęska przebudowano drogę na odcinku 2 km. Koszt inwestycji wyniósł 200 000 pln .Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotacje celową wnioskowaną przez Gminę Pniewy zgodnie z Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Mazowsza -komponent C „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury...

Inwestycje 1

W tym roku Urząd gminy zmodernizował trzy kolejne drogi gminne we wsiach: Michrówek, Jeziora Nowina i drogę Przęsławice -Tomaszówka. Remont polegał na położeniu nawierzchni emulsyjno-grysowej. Koszt inwestycji to 159 908 zł Kwota ta została wydana z budżetu gminy. Został zakupiony tłuczeń na drogi gminne na ogólną kwotę 328.585 zł...

Sportowe święto

W dniu 10 listopada 2007r. o godz. 1600 w Strażnicy OSP Kruszew odbyła się uroczystość wręczenia nagród w związku z zakończeniem rozgrywek Gminnej Ligi Piki Nożnej. W imprezie wzięli udział Prezes PZPN – Michał Listkiewicz, Wójt Gminy Pniewy – Wiesław Nasiłowski, Przewodnicząca Rady Gminy Pniewy - Zofia Rokosz, radni,...

Ludowy Klub Sportowy

Nasza drużyna piłkarska” LKS PNIEWY” trenowana przez Mariusza Kotańskiego w składzie : Orzechowski Rafał (kapitan) Kaczmarczyk Jarosław Dynowski Krzysztof Rybicki Adam Opara Andrzej Sałaciński Adam Bloch Sławomir Łeszczyński Jacek Strózik Paweł Dusza Stanisław Szeląg Daniel Drożdż Karol Szymczak Ireneusz ...

Inwestycje wykonane przez UG

Modernizacje drogi powiatowej nr 34111 Sadków-Dąbrówka na odcinku 1,4 km. Koszt inwestycji 240 000 pln. Jest to jedna z większych inwestycji na terenie gminy Pniewy. Zadanie realizowane było wspólnie z komitetem społecznym mieszkańców (wkład 12 000pln)oraz powiatem. W miejscowości Wólka Załęska przebudowano drogę na...

PSP w Jeziorze ma swego Patrona

-------PSP w Jeziorze ma swego Patrona Największym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie imienia ojca Kazimierza Wyszyńskiego w dniu 26. 10. 2007 r. W uroczystości udział wzięli: Przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz Kuratorium Oświaty. Nie zabrakło także duchowieństwa. Nasze zaproszenia przyjęli: J....

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Pniewy

Zarządzeniem NR 24/2006 Wójta Gminy Pniewy z dnia 09 grudnia 2006r. wprowadza się następujące zmiany w godzinach urzędowania od 1.02.2007 r. Urzędu Gminy Pniewy: poniedziałek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 10:00 - 18:00 Treść zarządzenia jest publikowana w BIP, w zakładce Prawo Lokalne - Zarządzenia Organów Wykonawczych. ...