Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2019. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w Pniewach w gm Pniewy

Pniewy, 2019-03-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2019. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w Pniewach w gm Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień tekst jednolity Dz....

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż koparko - ładowarki

Pniewy, dnia 22.03.2019r. Informacja Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 22.03.2019r. dotyczącego sprzedaży koparko-ładowarka marki Waryński Hidromek 102 B, nr fabryczny 35B111945 informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponował Pan Jarosław Reszka. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak ...

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: -przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora – Przęsławice – Kocerany przez wieś Przęsławice Gmina Pniewy na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 50

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.4.2019 Pniewy, 21.03.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2019. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

Pniewy, 2019-03-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2019. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.2.2019, nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy DK-50 a DP 1601W I etap -przebudowa drogi gminnej 160912W Konie – Załęże Duże – Kruszew w miejscowości Załęże

Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy In.271.2.2019 INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.2.2019, nazwa zadania: Wykonanie...

Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy DK-50 a DP 1601W I etap -przebudowa drogi gminnej 160912W Konie – Załęże Duże – Kruszew w miejscowości Załęże Duże na odcinku od skrzyżowania z droga gminną 160903W do skrzyżowania z drogą powiatową DP34108W o długości ok. 1000 mb

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.2.2019 Pniewy, 22.02.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę budynku szkoły oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne w Karolewie dz. nr 157 gmina Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.1.2019 Pniewy, 12.02.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...