Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.15.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"

Pniewy, 2018-10-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.15.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn....

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy, położonej w miejscowości Osieczek, oznaczonej jako działka nr 291

Pniewy, dn. 02.10.2018 GG.6840.2.1.18 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy Zarządzeniem nr 57/2018 z dnia 25 września 2018 r. informuje, że w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy,...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy, położonej w miejscowości Wola Pniewska, oznaczonej jako działka nr 208/2 o pow. 0,0450 ha

Pniewy, dn. 21.09.2018 GG.6840.1.1.18 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy Zarządzeniem nr 52/2018 z dnia 17 września 2018 r. informuje, że w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.14.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"

Pniewy, 2018-08-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.14.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.)...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.12.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"

In.271.12.2018 Pniewy, 2018-09-13 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.12.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł .

In.271.13.2018 Pniewy, 2018-09-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł . 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt....

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł

In.271.13.2018 Pniewy, 2018-09-10 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Pniewy w 2018 r .

Ogłoszenie nr 608640-N-2018 z dnia 2018-08-24 r. Urząd Gminy Pniewy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Pniewy w 2018 r . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...