Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.15.2019 Pniewy, dnia 21 maja 2019 roku ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karp rosnących na działkach o nr ewid.60 i 61 w obrębie geodezyjnym Budki Petrykowskie gmina Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.14.2019 Pniewy, 20.05.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2019. Nazwa zadania: Zakup i dostawa kruszywa kamiennego i destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy

In.271.11.2019 Pniewy, 2019-05-20 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2019. Nazwa zadania: Zakup i dostawa kruszywa kamiennego i destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na modernizację i dostosowanie części budynku szkoły na punkt przedszkolny w Ciechlinie dz. nr 181/2 gmina Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.13.2019 Pniewy, 17.05.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. ...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę i adaptację części budynku szkoły na punkt przedszkolny w Kruszewie dz. nr 149 gmina Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.12.2019 Pniewy, 17.05.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2019. Nazwa zadania: Zakup i dostawa kruszywa kamiennego i destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy

Pniewy, 2019-05-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2019. Nazwa zadania: Zakup i dostawa kruszywa kamiennego i destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego