Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019”

Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 17.01.2019 r. Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2019 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019” ...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno -kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

In.271.22.2018 Pniewy, 2019-01-17 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno -kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy...

INFORMACJA O WYNIKU postępowania, numer sprawy: In.271.23.2018, nazwa zadania: „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2019 r.”

In.271.23.2018 Pniewy, 08.01.2019 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.23.2018, nazwa...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

In.271.22.2018 Pniewy, 2019-01-07 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t....

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka...

Informacja o wyniku postępowania na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2019”

R.Oś.6140.14.2018 Pniewy, 03.01.2019 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6140.14.2018,...

Informacja o wyniku postępowania na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku”

R.Oś.6140.15.2018 Pniewy, 04.01.2019 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6140.15.2018,...

Informacja o wyniku postępowania, numer sprawy: In.271.21.2018, nazwa zadania: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy”

In.271.21.2018 Pniewy, 31.12.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.21.2018,...

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2019 r.

Załącznik nr 2 do regulaminu Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.23.2018 Pniewy, 28.12.2018 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2018. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pniewy

In.271.20.2018 Pniewy, 2018-12-28 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2018. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający...