Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej PSP Kruszew

Uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w...