Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.) UZUPEŁNIENIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego...

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.) Wójt Gminy Pniewy zaprasza organizacje pozarządowe...

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r.

Pniewy, dnia 20.12.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Zapytania...

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. w OSP w Wilczorudzie

Pniewy, dnia 13.12.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 1500 w Sali OSP w Wilczorudzie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwały w sprawie: 3.1 zmieniająca...

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r.

Pniewy, dnia 03.12.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Zapytania...

Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy Pniewy w dniu 19 listopada 2018r.

Pniewy, dnia 09.11.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej Sesji Rady Gminy w Pniewach, informuję, że I Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 19 listopada 2018 r., (poniedziałek) o godz. 1400. Porządek Sesji: Otwarcie...

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Pniewy, w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Pniewy, dnia 06.11.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między...

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Poniżej został zamieszczony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 16.00 w sali w „Młynie Osieczek”.

Pniewy, dnia 05.10.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 1600 w sali w „Młynie Osieczek”. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności...

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. o godz. 16.00.

Pniewy, dnia 27.09.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania...