Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1630 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej realizacji budżetu za I półrocze...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Statutowej

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowej, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 745 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 30 października 2019 r. Rozpatrzenie...

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wójt Gminy Pniewy informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 97/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 23 października 2019r., w dniach od 23 października 2019r. do 4 listopada 2019r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów uchwał przed Sesją...

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad. Pr

Zaproszenie na posiedzenie Wspólnej Komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Wspólnej Komisji Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. Analiza...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Statutowej

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowej, które odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 830 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu Nr 3 z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 13 maja 2019 r. Przyjęcie protokołu...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pniewy o konsultacjach społecznych Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do referatu edukacji pokój nr 11 do dnia 4 listopada 2019 roku. Termin rozpoczęcia konsultacji 23 października 2019 r. Termin...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2019 (środa) o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawdzenie stanu prac remontowych oraz omówienie problemów...