Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdani

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie

Gmina Pniewy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój Rynku Pracy, Poddzi

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 9 sierpnia 2019 r o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszamy na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Pro...

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności mi

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 8 lipca 2019r o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Pniewy, dnia 03.07.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali...

Zaproszenia na XI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Pniewy, dnia 19.06.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Pniewy, dnia 23.05.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porząde

Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym: „1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 3....