Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 8 lipca 2019r o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Pniewy, dnia 03.07.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali...

Zaproszenia na XI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Pniewy, dnia 19.06.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Wójta...

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Pniewy, dnia 23.05.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja laureatów...

Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym: „1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 3....

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Pniewy, dnia 10.04.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności...

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Pniewy w dniu 21 marca 2019r.

Pniewy, dnia 13.03.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 21 marca 2019r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Wójta...

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, w dniu 14 marca 2019r.

Pniewy, dnia 11.03.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach. ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego oczyszczalni ścieków w Ciechlinie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego oczyszczalni ścieków w Ciechlinie