XVIII Sesja Rady Gminy Pniewy 07.11.2019r

 1.   Przyjęcie protokołu nr XV.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 2.   Przyjęcie protokołu nr XVI.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 13 września 2019 r
 3.   Przyjęcie protokołu nr XVII.2019 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 14 października 2019 r
 4.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
 5.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 6.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019.
 7.   Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pniewy.
 10.   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Kruszewie i ustalenia statutu żłobka.
 11.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pniewy publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
 12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz ustalenia okresu udzielenia tej dotacji w wyższej wysokości
 13.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 14.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2019 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Płodzik
Ilość wyświetleń: 210
14 listopada 2019 14:40 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2019 14:40 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2019 14:39 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.