Wybory prezydenckie 2020 - maj 2020

Wójt Gminy Pniewy z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku informacją
o zamknięciu dla interesantów urzędu gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji informuje iż w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśniła, że:

 1. w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)    uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)   potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

c) konieczne jest podanie na stronach internetowych urzędów gmin informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w określony przez dany urząd sposób (z uwzględnieniem niniejszych wyjaśnień), z podaniem adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy urząd jest zamknięty lub jego zakres przyjmowania interesantów został ograniczony.

 

Zgłoszenia na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych prosimy przesyłać w formie skanu, na adres mailowy: ewidencja@pniewy.pl.  Prosimy stosować się do wyjaśnień podanych wyżej, w pkt. 1 i 2.

 

Dodatkowych informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie gdy urząd jest zamknięty lub jego zakres przyjmowania interesantów został ograniczony udzielają:

1. Urzędnik Wyborczy Gminy Pniewy,

pod numerem telefonu: 601-940-806

 adres e-mail: urz-140609-1@pkw.gov.pl

2. Koordynator Wyborczy Gminy Pniewy,

pod numerami telefonu: /48/ 668-64-94 wew. 109 oraz 784-303-381

adres e-mail: ewidencja@pniewy.pl

 

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszone są na stronie BIP Urzędu Gminy Pniewy
https://bip.pniewy.pl/ w zakładce Wybory Prezydenckie 2020
oraz na stronie Urzędu Gminy Pniewy https://pniewy.pl/ w zakładce
Wybory Prezydenckie 2020.


Linki do zgłoszeń:
https://bip.pniewy.pl/cms/14600/wybory_prezydenckie_2020
https://pniewy.pl/cms/27794/wybory_prezydenckie_2020

 

 1.   Postanowienie w sprawie ząrzadzenia wyborów Prezydenta RP
 2.   Ulotka informacyjna w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 3.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pniewy z dnia 10 marca 2020 roku
 4.   Formularz powolywanie okw indywidualne
 5.   Formularz powoływanie okw
 6.   Informacja o upływach terminów
 7.   Informacja o warunkach udziału w głosowaniu
 8.   Iinformacja głosowanie za granicą prezydent 2020
 9.   Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 10.   Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 11.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
 12.   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 13.   Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców
 14.   Zarządzenie nr 27.2020 Wójta Gminy Pniewy
 15.   Informacja Wójta Gminy Pniewy z dnia 10.04.2020r.
 16.   INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 17.   OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 18.   ODEZWA WYBORY PREZYDENCKIE
 19.   Postanowienie 42.2020 Pniewy
 20.   Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
 21.   UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2020 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Płodzik
Ilość wyświetleń: 763
11 maja 2020 11:16 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
08 maja 2020 09:03 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
30 kwietnia 2020 14:56 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.