Wybory samorządowe 2014

 UCHWAŁA Nr 9

Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach

z dnia 05 listopada 2014r.

 

w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Pniewy oraz wyborach Wójta Gminy Pniewy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Załaczniki do uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy Pniewy w czasie pracy Urzędu


 

 OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach
z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Pniewy

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z 24 paźdnika 2014 - wójt

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach
z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy w Pniewach
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Pniewach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

 

 

 

Okręg Nr 1

 

1.

PIOTRKIEWICZ Jarosław, lat 35, zam. Załęże Duże

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

AUGUSTYNIAK Anna, lat 27, zam. Załęże Duże

 

zgłoszona przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 2

 

1.

KĘDRA Ryszard Czesław, lat 52, zam. Karolew

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

MALICKI Piotr Paweł, lat 35, zam. Jeziora-Nowina

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

WOJDALSKA Monika Weronika, lat 30, zam. Karolew

 

zgłoszona przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

4.

WŁODARCZYK Mariusz Sebastian, lat 29, zam. Karolew

 

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO - lista nr 26

 

Okręg Nr 3

 

1.

ERNEST Wojciech Marek, lat 47, zam. Konie

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

DOLINA Małgorzata, lat 38, zam. Konie

 

zgłoszona przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

FARJASZEWSKI Rafał, lat 33, zam. Pniewy

 

zgłoszony przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 4

 

1.

DURKA Bożena Katarzyna, lat 43, zam. Wólka Załęska

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

BARSZCZ Agata Klaudia, lat 19, zam. Konie

 

zgłoszona przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

DROŻDŻ Karol, lat 35, zam. Rosołów

 

zgłoszony przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 5

 

1.

WOJTCZAK Zbigniew Marek, lat 53, zam. Ciechlin

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

PAWLAK Mariusz Jakub, lat 37, zam. Ciechlin

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

PIETRUSZKA Anna Izabella, lat 49, zam. Ciechlin

 

zgłoszona przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 6

 

1.

KRZEMIŃSKA Agnieszka, lat 58, zam. Wilczoruda

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

RUSIECKI Andrzej  Józef, lat 65, zam. Przykory

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

JANOTA Piotr, lat 39, zam. Teodorówka

 

zgłoszony przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 7

 

1.

SOWIŃSKI Grzegorz, lat 33, zam. Wiatrowiec

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

WITECKA Renata, lat 41, zam. Cychry

 

zgłoszona przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

CHYŁA Marcin, lat 30, zam. Cychry

 

zgłoszony przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 8

 

1.

KEMPKA Łukasz, lat 30, zam. Dąbrówka

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

2.

KOWALSKA Bożena Małgorzata, lat 53, zam. Czekaj

 

zgłoszona przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 9

 

1.

CHWALIBÓG Iwona Barbara, lat 44, zam. Jeziora

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

MIKOŁAJCZYK Monika Katarzyna, lat 43, zam. Jeziora

 

zgłoszona przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

GÓRALEWICZ Tomasz Andrzej, lat 38, zam. Jeziórka

 

zgłoszony przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 10

 

1.

KACZMARCZYK Barbara Stanisława, lat 61, zam. Przęsławice

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

BRYSIAK Radosław, lat 28, zam. Jeziora-Nowina

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

MIZIŃSKI Adam, lat 54, zam. Jeziora-Nowina

 

zgłoszony przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 11

 

1.

DUSZA Karol, lat 33, zam. Michrów

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

PIOTRKOWICZ Łukasz, lat 25, zam. Michrów

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

DOMINIAK Kinga Barbara, lat 41, zam. Michrów

 

zgłoszona przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 12

 

1.

HORST Marcin Stanisław, lat 39, zam. Kocerany

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

SZYMCZAK Wojciech Piotr, lat 58, zam. Kocerany

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

STROCKI Wojciech Tadeusz, lat 53, zam. Kocerany

 

zgłoszony przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 13

 

1.

PIOTRKOWICZ Ryszard, lat 54, zam. Kruszew

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

2.

WITEK Dorota, lat 38, zam. Kruszew

 

zgłoszona przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 14

 

1.

KOZA Kazimierz, lat 56, zam. Wola Pniewska

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

WOJCIECHOWSKI Bogdan Kazimierz, lat 68, zam. Jurki

 

zgłoszony przez KWW- DOBRO GMINY PNIEWY NASZYM CELEM - lista nr 24

 

3.

PŁODZIK Anna Elżbieta, lat 37, zam. Jurki

 

zgłoszona przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Okręg Nr 15

 

1.

ROKOSZ Zofia, lat 54, zam. Michrówek

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

DUSZA Tomasz, lat 46, zam. Michrówek

 

zgłoszony przez KWW NASZA ZIEMIA - GMINA PNIEWY - lista nr 25

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej
w Pniewach

Mirosław Szmalec

 

 

 


 

UCHWAŁA Nr 8

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w PNIEWACH

z dnia 24 października 2014 r.

 

w sprawie: przyznania numerów listom kandydatów  komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województwa
 i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i rezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. .

 

Na podstawie art. 410  § 7 § 8  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011.21.112) uchwala się co następuje:

§ 1

Nadaje się w drodze losowania zarejestrowanym w wyborach gminnych listom kandydatów komitetów wyborczych następujące numery:

Numer 24 – Komitet Wyborczy Wyborców - Dobro Gminy Pniewy Naszym Celem

Numer 25 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Ziemia – Gmina Pniewy

Numer 26- Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Powiatu Grójeckiego

 

§ 2

 Uchwała podlega podaniu  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
 na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Gminnej

Komisji Wyborczej

Mirosław Szmalec

 


 

 


UCHWAŁA Nr 7

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w PNIEWACH

z dnia 24 października 2014 r.

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i rezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. .

 

Na podstawie art. 182  § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011.21.112) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Pniewy w  wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i rezydentów miast zarządzonych a dzień 16 listopada 2014 r. zgodnie
z załącznikiem do uchwały.

§ 2

 Uchwała podlega podaniu  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
 na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Gminnej

Komisji Wyborczej

Mirosław Szmalec

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 7

 

Obwodowa Komisja wyborcza nr 1

KAROLEW

SINIARSKI Piotr

SZYMCZAK Justyna

PACHOLSKA Marianna

PIETRZAK Karol

SZMALEC Beata

OBARSKA Wanda

MICHALAK Piotr

STĘPNIEWSKA Elżbieta

KOK Bożenna – osoba wyznaczona przez Wójta

 

 

 

Obwodowa Komisja wyborcza nr 2

CIECHLIN

RĘBALSKA Ewa

WALANUS Maciej

WOŹNIAK Marian

STEFANKIEWICZ Alicja

KRZEMIŃSKA Danuta

BILIŃSKA Małgorzata

SOŁTYSIAK Piotr

KONOTOPSKA Paulina

PRZYBYSZ Małgorzata– osoba wyznaczona przez Wójta

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja wyborcza nr 3

JEZIORA

ROSOŁOWSKA Iwona

DĘBNIAK Halina

WOŹNIAK Jolanta

GÓRALEWICZ Małgorzata

GRZESZCZYK Hubert

KEMPKA Agnieszka

PIETRUSZKA Piotr

STĘPNIEWSKA Beata

STYKOWSKA Izabela– osoba wyznaczona przez Wójta

 

 

Obwodowa Komisja wyborcza nr 4

KRUSZEW

GRABIAN Anna

NASIŁOWSKI Rafał

KOCEWIAK Bożena

DOMASIEWICZ Joanna

MAGDZIARZ Krystyna

NADOLNA–JASIŃSKA Dorota

KĘSKA Milena

WOŹNIAK Aneta

PIEKARZ- LACHOWSKA Alina– osoba wyznaczona przez Wójta

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE 

z dnia 20 października 2014 r.

o publicznym losowaniu członków

obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i § 13 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P.  2014, poz. 783),

Wójt Gminy Pniewy

zawiadamia o publicznym losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy w sali konferencyjnej (parter)
o godzinie 16.00 .

W losowaniu będą wybierani kandydaci do następujących obwodowych komisji wyborczych:

1)   nr 1 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Karolewie, Karolew 3,

2)   nr 2 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie, Ciechlin 39,

3)   nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Jeziorze, Jeziora 45,

4)   nr 4 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Kruszewie, Kruszew 57B.

 

 

                                                                                                                   Wójt 

Wiesław Nasiłowski


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pniewy

z dnia  14 października  2014 r.

o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  w tym o siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i rezydentów miast zarządzonych a dzień 16 listopada 2014 r. .
Na podstawie art. 16 §1 oraz 61a § i Art. 61b   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112) .)  oraz Uchwały Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Pniewy  z dnia 29.01.2013 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach  komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz  o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sołectwa:

Aleksandrów, Budki Petrykowskie, Józefów, Karolew, Konie, Natalin, Kornelówka, Pniewy, Rosołów, Osieczek, Wólka Załęska, Załęże Duże

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie

Karolew 3, 05-652 Pniewy

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

2.

Sołectwa:

Ciechlin, Cychry, Daszew, Przykory, Ginetówka, Teodorówka, Wiatrowiec, Wilczoruda, Wilczoruda-Parcela.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie

Ciechlin 39A, 05-652 Pniewy

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3.

Sołectwa:

Dąbrówka, Jeziora, Jeziórka, Jeziora – Nowina, Przęsławice, Witalówka, Wola Grabska.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze

Jeziora 45A, 05-652 Pniewy

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

4.

Sołectwa:

Jurki, Kocerany, Kolonia Jurki, Kruszew, Kruszewek, Michrówek, Michrów, Michrów – Stefów, Nowina Przęsławice, Wola Pniewska

Publiczne Gimnazjum w Kruszewie

Kruszew 57B, 05-652 Pniewy

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

Głosowanie odbędzie się 16 listopada  2014 roku w godzinach od 700 do 2100.

1.Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
2. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 27 października 2014r.

3. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

4. Wyborca niepełnosprawny, który dopisze się do obwodu wskazanego dla niepełnosprawnych , innego niż jego miejsce zamieszkania, a obwód ten jest właściwy dla więcej niż jednego okręgu wyborczego, zostanie dopisany do spisu wyborców sporządzonego dla okręgu o najniższym numerze, dla których właściwy jest ten obwód.

5. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy 2, w godzinach pracy Urzędu w pokoju  nr 11 EWIDENCJA LUDNOŚCI lub pod numerem telefonu 48 668 64 24 w 25.

 

                                                                                         Wójt

                                                                                      /-/Wiesław Nasiłowski

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pniewy

z dnia  03 września  2014 r.

 

 

Na podstawie art. 422 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112) .)  oraz Uchwały Nr XXIX/209/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia
28 czerwca 2002 roku, w sprawie okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy w Pniewach, których numery, granice oraz liczba wybieranych radnych przedstawia się następująco:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego:

Liczba wybieranych radnych

1.

Sołectwa:  Aleksandrów, Kornelówka, Załęże Duże;

1

2.

Sołectwa:  Budki Petrykowskie, Karolew, Natalin;

1

3.

Sołectwa:  Konie, Pniewy;

1

4.

Sołectwa:  Józefów, Osieczek, Rosołów, Wólka Załęska;

1

5.

Sołectwa:  Ciechlin, Ginetówka;

1

6.

Sołectwa:  Daszew, Przykory, Teodorówka, Wilczoruda;

1

7.

Sołectwa:  Cychry, Wiatrowiec, Wilczoruda-Parcela;

1

8.

Sołectwa:  Dąbrówka, Wola Grabska;

1

9.

Sołectwa:  Jeziora, Jeziórka;

1

10.

Sołectwa:  Jeziora-Nowina, Przęsławice, Witalówka;

1

11.

Sołectwa:  Michrów;

1

12.

Sołectwa:  Kocerany, Kolonia Jurki, Nowina Przęsławice;

1

13.

Sołectwa:  Kruszew, Kruszewek;

1

14.

Sołectwa:  Jurki, Wola Pniewska;

1

15.

Sołectwa:  Michrówek, Michrów-Stefów;

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej : Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, pokój nr 8 (sala konferencyjna) ,
tel. (0 48) 668 64 24.

Wójt              

/-/ Wiesław Nasiłowski

 

Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach

z dnia 30 września 2014 r.

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Pniewach podaje do publicznej wiadomości informację o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach, jej siedzibie, trybie i czasie pracy.

 

 

 

I.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach:

 

  1. Mirosław Szmalec – przewodniczący
  2. Marzena Łucja Rosołowska – zastępca przewodniczącego
  3. Beata Sylwia Dusza – członek
  4. Monika Osińska – członek
  5. Jolanta Budziszewska – członek
  6. Agnieszka Stawicka – członek
  7. Beata Szymczak – członek

 

 

 

II.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach mieści się w budynku Urzędu Gminy w Pniewach – Pniewy 2, 05-652 Pniewy, parter, pok. nr 8 (sala konferencyjna).

 

 

 

 

III.

Gminna Komisja Wyborcza w Pniewach pełni dyżury w godzinach pracy urzędu w siedzibie Komisji w następujących dniach:

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Pniewy

poniedziałek  1000-1800

wtorek – piątek  730-1530

 

 

Data

Osoby pełniące dyżur

 

Data

Osoby pełniące dyżur

 

30.09.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

09.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

01.10.2014 r.

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

Beata Sylwia Dusza

Monika Osińska

10.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

02.10.2014 r.

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

Beata Sylwia Dusza

Monika Osińska

13.10.2014 r.

Beata Szymczak

Mirosław Szmalec

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

03.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

14.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Beata Szymczak

06.10.2014 r.

Beata Szymczak

Mirosław Szmalec

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

15.10.2014 r.

Jolanta Budziszewska

Mirosław Szmalec

Beata Sylwia Dusza

Marzena Łucja Rosołowska

07.10.2014 r.

Dyżur w godz. 730 -1600

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

Dyżur w godz. 1600 -2400Mirosław Szmalec

Beata Sylwia Dusza

Monika Osińska

Beata Szymczak

16.10.2014 r.

Jolanta Budziszewska

Mirosław Szmalec

Monika Osińska

Agnieszka Stawicka

08.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

17.10.2014 r.

Dyżur w godz. 730 -1600

Mirosław Szmalec

Beata Sylwia Dusza

Monika Osińska

Beata Szymczak

Dyżur w godz. 1600 -2400Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2011 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Kempiński
Ilość wyświetleń: 6205
05 listopada 2014 15:15 (Marzena Rosołowska) - Zmiana treści zakładki.
05 listopada 2014 15:09 (Marzena Rosołowska) - Zmiana treści zakładki.
05 listopada 2014 14:28 (Marzena Rosołowska) - Zmiana treści zakładki.