Referendum 06.09.2015

Informacja

Wójta Gminy Pniewy

z dnia 27 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5,w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. 
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318), podaję do wiadomości, 
iż głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  na dzień 6 września 2015r. (Dz.U.z 2015r., poz. 852) na podstawie Uchwały Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Pniewy  z dnia 29.01.2013 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. Numery, granice i siedziby obwodowych komisji do spraw referendum przedstawiają się następująco:

 Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sołectwa:

Aleksandrów, Budki Petrykowskie, Józefów, Karolew, Konie, Natalin, Kornelówka, Pniewy, Rosołów, Osieczek, Wólka Załęska, Załęże Duże

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie

Karolew 3, 05-652 Pniewy

2.

Sołectwa:

Ciechlin, Cychry, Daszew, Przykory, Ginetówka, Teodorówka, Wiatrowiec, Wilczoruda, Wilczoruda-Parcela.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie

Ciechlin 39A, 05-652 Pniewy

3.

Sołectwa:

Dąbrówka, Jeziora, Jeziórka, Jeziora – Nowina, Przęsławice, Witalówka, Wola Grabska.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze

Jeziora 45A, 05-652 Pniewy

4.

Sołectwa:

Jurki, Kocerany, Kolonia Jurki, Kruszew, Kruszewek, Michrówek, Michrów, Michrów – Stefów, Nowina Przęsławice, Wola Pniewska

Publiczne Gimnazjum w Kruszewie

Kruszew 57B, 05-652 Pniewy

Lokal przystosowany dla osóbniepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

Głosowanie w referendum ogólnokrajowym odbędzie się we wskazanych wyżej lokalach w dniu 6 września 2015 r. w godz. 6.00-22.00.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill’a, należy zgłosić Wójtowi Gminy do dnia 24 sierpnia 2015r. ustnie, pisemnie, faksem lub e-mailem.

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu referendum ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 28 sierpnia 2015r.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Dane teleadresowe: Urząd  Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy.

Tel/faks 48 668 64 24,www.pniewy.pl

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Wiesław Nasiłowski

 

 

 

informacja_pkw__osoby_niepelnosprawne.pdfinformacja_referendum.pdfreferendum__postanowienie.pdf
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2015 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Kempiński
Ilość wyświetleń: 2196
29 lipca 2015 07:56 (Dariusz Kempiński) - Zmiana treści zakładki.
29 lipca 2015 07:53 (Dariusz Kempiński) - Zmiana treści zakładki.
29 lipca 2015 07:38 (Dariusz Kempiński) - Zmiana treści zakładki.