Komunikaty

Wybierz rok

Z A P R O S Z E N I E na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011r. /czwartek/ o godz. 1000 w PSP Karolew.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011r. /czwartek/ o godz. 1000 w PSP Karolew. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokółu: Nr XIII z dnia 14 listopada 2011r. 3. Wnioski i interpelacje. 4. Podjęcie uchwał...

Z A P R O S Z E N I E na Sesję Rady Gminy Pniewy

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2011r. /poniedziałek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. P

Budowa i montaż oczyszczalni ścieków dla Urzędu Gminy i S.P. ZOZ Pniewy.

Pniewy: Budowa i montaż oczyszczalni ścieków dla Urzędu Gminy i S.P. ZOZ Pniewy Numer ogłoszenia: 358997 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...