Podatki i opłaty

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXIX.140.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXIX.140.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...

UCHWAŁA Nr XXIX.139.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.139.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

UCHWAŁA Nr X.54.15 Rady Gminy Pniewy

UCHWAŁA Nr X.54.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015 roku &n

UCHWAŁA Nr X.51.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednol

UCHWAŁA Nr X.51.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednol