Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 11 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Inwetaryzacyjnej uczestniczącej w pracach przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie nowemu Dyrektorowi

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21.08.2017 r.

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21.08.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu us

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 23/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 sierpień 2017 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 23/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 sierpień 2017 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) ora

ZARZĄDZENIE Nr 22/17 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 16 sierpnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/17 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-wsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-wsze półrocze 2 ...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 07 sierpień 2017 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 07 sierpień 2017 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) ora

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 02 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o

Zarządzenie Nr 19/2017 WÓJTA GMINY Pniewy z dnia 01 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 19/2017 WÓJTA GMINY Pniewy z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Pniewy. Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167) p o s t a n a w i a m, co następuje: §...

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 01 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Wójta Gminy Pniewy z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Pniewy. Na podstawie art.36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) zarządzam co następu