Budżet

Wybierz rok

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2016r

ZARZĄDZENIE Nr 28/16 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-wsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-wsze półr