Konkursy na stanowisko

Wybierz rok

WÓJT GMINY PNIEWY ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach

I. Wymagania niezbędne: 1. Obywatelstwo polskie, 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, 3. Osoba niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne popełnione umyślnie, 4. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 5. Osoba posiadająca...

Wójt Gminy Pniewy Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -strażnik w Straży Gminnej w Gminie Pniewy

Pniewy,12.01.2015 r. Wójt Gminy Pniewy Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -strażnik w Straży Gminnej w Gminie Pniewy 1. Wymagania niezbędne dla kandydata: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) ukończył/a 21 lat, 3) korzysta z pełni praw publicznych, 4) posiada co najmniej

Wójt Gminy Pniewy ogłasza konkurs na stanowisko: młodszy referent w referacie finansowym Urzędu Gminy Pniewy

Wójt Gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski ogłasza konkurs na stanowisko: młodszy referent w referacie finansowym Urzędu Gminy Pniewy 1. Wymagania niezbędne. 1. Posiada obywatelstwo polskie, 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie, 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych

Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne na stanowisko aplikant w Straży Gminnej w gminie Pniewy:

Pniewy,04.05.2011 r. Or. 2111/10/2011 Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne na stanowisko aplikant w Straży Gminnej w gminie Pniewy:

Wójt Gminy Pniewy Ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska pracy - strażnik w Straży Gminnej w Gminie Pniewy

Wójt Gminy Pniewy Ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska pracy - strażnik w Straży Gminnej w Gminie Pniewy 1. Wymagania niezbędne: 1) Posiada obywatelstwo polskie; 2) Ukończył/a 21 lat; 3) Korzysta z pełni praw publicznych; 4) Posiada co najmniej wykształcenia średnie; 5) Cieszy się nienaganną opinią; 6) Jest sprawny

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO PRACY Komendant Straży Gminnej Gminy Pniewy

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO PRACY Komendant Straży Gminnej Gminy Pniewy W wyniku ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2010 r. konkursu na stanowisko Komendant Straży Gminnej w Gminie Pniewy, wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi formalne.

Konkurs na wolne stanowisko pracy - Komendanta Straży Gminnej w Gminie Pniewy

Wójt Gminy Pniewy Ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy - Komendanta Straży Gminnej w Gminie Pniewy 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) staż pracy: 5 lat, w tym co najmniej 2 lata w służbach mundurowych (np. policja,

Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne na stanowisko Komendanta Strazy Gminnej w gminie Pniewy.

Dokumenty aplikacyjne na konkurs na stanowisko Komendant Straży Gminnej w gminie Pniewy złożyła jedna osoba: - Pan Damian Byliniak W wyniku wstępnej selekcji kandydat nie zakwalifikował się na w/w stanowisko, gdyż nie spełnił wymagań formalnych.

Konkurs na wolne stanowisko pracy - Komendanta Straży Gminnej w Gminie Pniewy

Wójt Gminy Pniewy Ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy - Komendanta Straży Gminnej w Gminie Pniewy 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) staż pracy: 5 lat, w tym co najmniej 2 lata w służbach mundurowych (np. policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna),