Nabór pracowników

Wybierz rok

Nabór na wolne stanowisko pracy-Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza nabór ofert na stanowisko „ASYSTENT RODZINY” . Forma zatrudnienia : umowa o pracę w systemie zadaniowym . Ilość wolnych etatów: 1 Wymagania niezbędne: Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin

Wójt Gminy Pniewy Ogłasza nabór na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pniewy

1. Wymagania w stosunku do kandydatów: 1) wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe (mile widziane o specjalności ochrona środowiska lub pokrewne), c) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw, d) min. 5 letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie...

Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne na stanowisko Komendant w Straży Gminnej w gminie Pniewy

Pniewy, 24.09.2014 r. Or. 2110.1.2014 Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne na stanowisko Komendant w Straży Gminnej w gminie Pniewy: Dokumenty aplikacyjne złożone w ramach ogłoszoneg