Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Formularze na podatki lokalne obowiązujące od 1 lipca 2019r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek roln

UCHWAŁA Nr II.17.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr II.17.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12

UCHWAŁA Nr II.16.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

UCHWAŁA Nr II.16.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.

UCHWAŁA Nr XLII.196.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XLII.196.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA Nr XXIX.140.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXIX.140.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...

UCHWAŁA Nr XXIX.139.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.139.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym