Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2016r

ZARZĄDZENIE Nr 28/16 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-wsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-wsze półr

Budżet 2015

B U D Ż E T Gminy Pniewy na rok 2015 Opracowując budżet na rok 2015 kalkulację dochodów i wydatków oparto na : - wykona

BUDŻET Gminy Pniewy 2014

B U D Ż E T Gminy Pniewy na rok 2014 Opracowując budżet na rok 2014 kalkulację dochodów i wydatków oparto na : - przewidywany