Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie

Wójt Gminy Pniewy informuje, że ogłoszone konkursy na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert. Termin składania ofert upłynął 28 czerwca 2019 r. W związku...

Wynik konkursu na stanowisko dyrektora w PSP w Karolewie

Pniewy, dn. 07.06.2018 r. Or. 2111.1.2018 Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie , Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Pniewy nr 26/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w celu przeprowadzenia...

Wynik naboru na stanowisko Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach

Pniewy, 18.06.2015 Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Or. 2110.5.2015 W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach wybrana została Pani Monika Solarska-Głębocka zamieszkała w miejscowości Jeziora w Gminie Pniewy. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Monika Solarska - Głębocka...

WÓJT GMINY PNIEWY ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach

I. Wymagania niezbędne: 1. Obywatelstwo polskie, 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, 3. Osoba niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne popełnione umyślnie, 4. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 5. Osoba posiadająca...