Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA OFERT NA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ W 2008 R. ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA OFERT NA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ W 2008 R. ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Pniewy z dnia 26 lutego 2008 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Pniewy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSIACH DĄBRÓWKA I TOMASZÓWKA

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/49/07. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków opartych na technologii osadu czynnego w indywidualnych gospodarstwach domowych we wsiach Dąbrówka i Tomaszówka 1. Działając...

Ogłoszenie o wyborze naqjkorzystniejszej oferty.

Dr.7040/65/07 Pniewy, 2007-09-07 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/65/07. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Załęska. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dr.7040/58/07 Pniewy, 2007-08-13 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/58/07. Nazwa zadania: Modernizacja dróg w miejscowościach: Michrówek, Pniewy – Jeziora-Nowina, Przęsławice 1. Działając na podstawie art....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dr.7040/63/07 Pniewy, 2007-08-13 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/58/07. Nazwa zadania: Dostawa mieszanki tłucznia do stabilizacji mechanicznej dróg na terenie gminy Pniewy w ilości 1400 ton. 1. Działając na podstawie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

In-2213/43/2007 Pniewy, 2007-08-13 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:In-2213/43/2007. Nazwa zadania: Dostawa goracych posiłków składających się z dwóch dań w ilości nie mniejszej niż 116 posiłków dziennie dla dzieci w dni...

Konkurs

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2007 Wójta Gminy Pniewy z dnia 16 sierpnia 2007r. KONKURS na realizację zadań publicznych w 2007 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

KONKURS na realizację zadań w Domu Ludowym w miejscowości Konie

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2007 Wójta Gminy Pniewy z dnia 16 sierpnia 2007r. KONKURS na realizację zadań publicznych w 2007 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...