Budżet

Wybierz rok

BUDŻET Gminy Pniewy 2014

B U D Ż E T Gminy Pniewy na rok 2014 Opracowując budżet na rok 2014 kalkulację dochodów i wydatków oparto na : - przewidywany