Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuje, że w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

3.1.uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy,

3.2.zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020,

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

 

                        Przewodniczący Komisji Budżetu

                            /-/Jarosław Piotrkiewicz

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2020 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Wojtczak
Ilość wyświetleń: 34
21 października 2020 09:47 (Renata Wojtczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)