Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuje, że w dniu 26 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu  w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

3.1.wyrażenia pozytywnej opinii Rady Gminy Pniewy dotyczącej budowy budynku gospodarczego na działkach o nr ewidencyjnym 10 i 11, położonych we wsi Przęsławice, gmina Pniewy o łącznej pow. 0,50 ha,

3.2.wyrażenia pozytywnej opinii Rady Gminy Pniewy dotyczącej budowy budynku gospodarczego na działce o nr ewidencyjnym 109/22, położonej we wsi Natalin, gmina Pniewy o pow. 0,1250 ha.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                           

                                            Przewodnicząca Komisji Rolnictwa

                                                     /-/ Urszula Lesiak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2020 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Wojtczak
Ilość wyświetleń: 24
21 października 2020 09:46 (Renata Wojtczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)