Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 (poniedziałek) o godz. 1430 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie: 3.1.określenia...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów uchwał przed Sesją...

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr XX.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 20 grudnia...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów uchwał przed Sesją...

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr XIX.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 5 grudnia...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 730 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Wyjazd Komisji do składowiska odpadów...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pniewy...