Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2020 roku (piątek) o godz. 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie: 3.1.zmiany...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 800 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy...

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr XXIII.2020 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 18 lutego...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Statutowej

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowej, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu Nr 7 z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 22 listopada 2019 r. Rozpatrzenie...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Kontrola podziału subwencji oświatowej. Kontrola wydatkowania dotacji na działalność przedszkoli prowadzonych...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady...