Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lipca 2020 roku (czwartek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o XXXI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informuję o XXXI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 1000 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Rozpatrzenie zasadności skargi na działania Kierownika Gminnego...

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 334/1 o pow. 0,2100 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 334/1 o pow. 0,2100 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy, KW RA1G/00038652/4. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2020 r. w terminie od 25.03.2020 r. do 11.05.2020

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 333/1 o pow. 0,2200 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 333/1 o pow. 0,2200 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy, KW RA1G/00038652/4. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2020 r. w terminie od 25.03.2020 r. do 11.0

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 800 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o XXX Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 12.00

Uprzejmie informuję o XXX Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 1200 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych...