Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informuję o XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1600 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie zdalne Komisji Rewizyjnej w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 14.00

Uprzejmię informuję o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2...

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2020 roku (piątek) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...