Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o XXVI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00

Uprzejmie informuję o XXVI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 1100 odbędzie się posiedzenie zdalne w trybie online przy użyciu programu Zoom Komisji Rewizyjnej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. Analiza przygotowywania projektów...

Zaproszenie na XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej PSP Kruszew

Uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w...