Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuje, że w dniu 2 października 2020 roku (piątek) o godz. 1230 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 października 2020 r. (piątek) o godz. 1230 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o XXXV Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 2 października 2020 r. o godz. 14.00

Uprzejmie informuję o XXXV Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 2 października 2020 r. (piątek) o godz. 1400 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuje, że w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 1400 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 14.30

Uprzejmie informuję o XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j.), która odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 1430 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia...

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie informuje, że w dniu 3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuje, że w dniu 3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. o godz. 14.00

Uprzejmie informuję o XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j.), która odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Zapoznanie się ze skargą na działania Wójta...