Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa i montaż oczyszczalni ścieków dla Urzędu Gminy i S.P. ZOZ Pniewy.

Pniewy: Budowa i montaż oczyszczalni ścieków dla Urzędu Gminy i S.P. ZOZ Pniewy Numer ogłoszenia: 358997 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Odtworzenie fragmentu dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku szkolnym w miejscowości Wilczoruda Parcela

Pniewy: Odtworzenie fragmentu dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku szkolnym w miejscowości Wilczoruda Parcela. Numer ogłoszenia: 355451 - 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Zarządzenie nr 37/08 Wójta Gminy Pniewy z 30.10.2008

ZARZĄDZENIE Nr 37/08 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 pażdziernika 2008 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w UG Pniewy Na podstawie art.33 ust.3 i 5 z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. u. z 2001. nr 142, poz 1591 ze