Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oczyszczalnia przy PSP w Jeziorze

Wybudowanie 3 szt. biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej - Publicznych Szkołach Podstawowych w Ciechlinie, Jeziorze i Karolewie

Biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Ciechlinie, Jeziorze i Karolewie zostały wybudowane przy dofinansowaniu poprzez udzielenie pożyczki w wysokości 200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl. Oczyszczalnie w znaczący sposób...

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku

Poniżej został zamieszczony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na rok 2011. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pniewy

In-2213/31/2010 Pniewy, 2010-08-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/31/2010. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pnie