Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.23.2013. Nazwa zadania: Dostawa paliwa na potrzeby gminy Pniewy w 2014 r.

In.271.23.2013 Pniewy, 2013-12-18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.23.2013. Naz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2013. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa materiałów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Pniewy

In.271.22.2013 Pniewy, 2013-12-16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2013. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa materiałów oraz materiałów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.21.2013. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

In.271.21.2013 Pniewy, 2013-12-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.21.2013. Naz

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Pniewy na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”

Wójt Gminy Pniewy woj. mazowieckie Pniewy, dnia 21.11.2013r. R.Oś.6220.4.2013 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.19.2013. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. Indywidualizacja z Gminą Pniewy.

In.271.19.2013 Pniewy, 2013-11-20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.19.2013. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych G

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.18.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego – wywrotki.

In.272.18.2013 Pniewy, 2013-11-05 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.18.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sam

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki.

In.272.17.2013 Pniewy, 2013-10-23 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki. Działając na p

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

MIEJSCOWOŚĆ HARMONOGRAM ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienie o umorzeniu postępowania

Pniewy, dnia 22.05.2012r. R.Oś.6220.I.2-1.12 O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienie o umorzeniu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dni