Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

informacja

Pniewy, dnia 30.12.2015r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego - dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2016 roku informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Stacja Paliw „APOLLO” Zygmunt Frączak, Pniewy 6, 05-652 Pniewy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2015. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy.

In.271.10.2015 Pniewy, 2015-11-06 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2015. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy.

Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: nr 293 położonej w miejscowości Osieczek i nr 60 i 61 położonych w miejscowości Budki Petrykowskie

Pniewy, dnia 15 października 2015 r. GG.6840.2.2015 Ogłoszenie Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 227, 256 i 303 w miejscowości Jeziora.

Pniewy, dnia 15 października 2015 r. GG.6840.1.2015 Ogłoszenie Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełniniem podbudowy na drodze w kierunku od trasy 50 do Jeziory (Śreniawa).

In.271.09.2015 Pniewy, 2015-09-09 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni asfaltowej z uzu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze w miejscowości Kocerany, Dąbrówka Daszew, Kolonia Przęsławice, Cychry, Wilczoruda, Kruszew - Wola Pniewska.

In.271.08.2015 Pniewy, 2015-08-21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wilczoruda Parcela i Michrów Stefów.

In.271.07.2015 Pniewy, 2015-08-13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem po