Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A P R O S Z E N I E na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy

Pniewy, 28.12.2012r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.26.2012. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

In.272.26.2012 Pniewy, 2012-12-21 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.26.2012. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia

Z A P R O S Z E N I E Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012r. /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach.

Pniewy, dnia 20.12. 2012r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012r. /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.25.2012. Nazwa zadania: Dostawa paliwa

In.272.25.2012 Pniewy, 2012-12-18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.25.2012. Nazwa zadania: Dostawa paliwa 1. Dzi

REFORMA GOSPODARKI ODPADAMI

REFORMA GOSPODARKI ODPADAMI Urząd Gminy Pniewy informuje Mieszkańców, że od 1 stycznia 2012r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego czasu gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady...

OBWIESZCZENIE O przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy.

Pniewy, dnia 07.12.2012r. BGK.6721.14H.2012 OBWIESZCZENIE O przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy. Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1

OBWIESZCZENIE O przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy.

Pniewy, dnia 07.12.2012r. BGK.6720.04g.2012 OBWIESZCZENIE O przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany s

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 15.11. 2012r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2012r. /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Sprawozdanie...

Zawiadomienie - Brak wody w Koniach i Pniewach

Informacja Urząd Gminy Pniewy zawiadamia mieszkańców wsi Pniewy i Konie, że w dniu 16 października 2012r. z powodu prac prowadzonych na sieci wodociągowej wyłączony zostanie dopływ wody. Z utrudnienia przepraszamy. Wójt Gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski