Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Pniewy

SPRAWOZDANIE Z ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Pniewy

W dniu 27.06.2008 r. komisja powołana przez Wójta Gminy Pniewy z dnia 26 czerwca 2008 r. w składzie : Przewodniczący: &

Zawiadomienie

D.K.7041/2/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)-Koła Łowieckie

Urząd Gminy Pniewy informuje ,że na terenie tutejszej Gminy działają trzy koła Łowieckie: 1 Koło Łowieckie "JenoT" 05-600 Grójec p. Prezes Śławosz Rupa 2 Koło Łowieckie "Bór"05-600 Grójec ul Słowicza 52 A p.Prezes Kazimierz Pietrzak 3 Koło Łowieckie" Cyranka"

Sprawozdanie - z otwarcia ofert dotyczących Konkursu ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków przy P.S.P. w miejscowościach : Karolew, Jeziora i Ciechlin.

S p r a w o z d a n i e Z otwarcia ofert dotyczących Konkursu ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków przy P.S.P. w miejscowoś